Noc kostelů 2020 – Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou


V pátek 12. června 2020 proběhla v rámci celé České republiky další Noc kostelů, do které se zapojila i kralupská římskokatolická farnost. Původní termín 5. června byl posunut s ohledem na opatření spojené s pandemií COVID-19, právě o týden, na 12. června.

Motto Noci kostelů 2020  

“Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.”
Žalm 104, 19-23

Motto Noci kostelů 2020 vychází z veršů 19–23. Přesně tyto verše v Českém ekumenickém překladu znějí (převzato z http://www.biblenet.cz):
19Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.
20Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;
21lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.
22Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku.
23Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

Podrobně význam motta vysvětluje P. Michal Němeček (ředitel Pastoračního střediska Praha) na stránkách akce Noci kostelů.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství.

V roce 2020 jsme pro vás připravili program v pěti kostelích naší farnosti. Kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou jste mohli navštívit opět kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech, nově kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích, dále kostel Narození Panny Marie ve Vepřku a nechyběl ani kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi.

Těšíme se na setkání s vámi nejen v rámci Noci kostelů.

Za orgaznizační tým


Petr Belica
koordinátor římskokatolické farnosti Kralupy nad VltavouOhlédnutí za letošní Nocí kostelů v kralupské farnosti, která proběhla v pátek 12. června 2020.