Program kostelů římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou

16:55-17:00 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
17:00 Otevření kostela
17:15-17:30 Ztišení a modlitby
17:30-18:20 Rytmická mše svatá
Pravidelná bohoslužba farního kostela. Během mše svaté neprobíhá volný pohyb návštěvníků po kostele, ani prohlídky kostela, pro zachování nerušeného průběhu obřadu. Na bohoslužbu může přijít kdokoliv, kdo touží po sblížení s bohem.
18:20-18:50 Rytmické vystoupení scholy
Křesťanské písně v originálním podání hudebního doprovodu a zpěvu místní scholy pod vedením Mgr. Jiřího Šimona. Zpěvy volně navazují na rytmickou mši svatou.
19:10-19:40 Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
20:00-20:30 Koncert – zpívání se scholou
Křesťanské písně v originálním podání hudebního doprovodu a zpěvu místní scholy pod vedením Mgr. Jiřího Šimona. Každý se může ke zpěvu připojit.
21:00-21:30 Komentovaná prohlídka kostela  
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
22:00-22:15 Čtení z bible  
22:40-23:10 Varhanní koncert (poutní)  
Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák a vybrané skladby doprovodí na housle Petr Benda a na violu Václav Čepelák.
23:10-23:15 Slovo na závěr
Závěrečná řeč koordinátora akce.
23:15-23:30 Ztišení a závěr

Celovečerní program:
Pohled z kůru – varhany zblízka  
Možnost prohlédnout si kostel z kůru a varhany zblízka. Prohlídky po malých skupinkách v průběhu večera.
Prezentace kostelů farnosti  
Prezentace kostelů kralupské římskokatolické farnosti – fotografie, historie, pravidelné bohoslužby.
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské římskokatolické farnosti. Více informací v poutním okruhu.
*

Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech

15:30 Otevření kostela
15:50-16:15 Varhanní koncert (poutní)  
Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák
18:00-18:20 Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
19:00-19:15 Čtení z bible  
20:00-20:20 Komentovaná prohlídka kostela  
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
21:00-21:15 Smyčcový koncert
housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
22:00-22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:
Historie kostela  
Prezentace historie kostela na základě dobových materiálů.
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské římskokatolické farnosti. Více informací v poutním okruhu.
*

Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích

18:00 Otevření kostela
18:50-19:20 Varhanní koncert (poutní)  
Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák
19:30-19:50 Smyčcový koncert
housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
20:00-20:20 Komentovaná prohlídka kostela  
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
20:50-21:10 Varhanní koncert
Mešní písně zahraje Vojtěch Hrňák
21:30-21:50 Čtení z bible  
22:00-22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:
Pohled z kůru – varhany zblízka  
Možnost prohlédnout si kostel z kůru a varhany zblízka. Prohlídky po malých skupinkách v průběhu večera.
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské římskokatolické farnosti. Více informací v poutním okruhu.

*

Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku (Nová Ves)

18:00 Otevření kostela
18:30-18:45 Varhanní koncert
Mešní písně
19:00-19:30 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice  
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
20:00-20:30 Varhanní koncert (poutní)  
Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák
21:00-21:15 Čtení z bible  
21:45-22:00 Smyčcový koncert

housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
22:00-22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské římskokatolické farnosti. Více informací v poutním okruhu.
*

Kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi

18:00 Otevření kostela
18:10-18:30 Varhanní koncert
Mešní písně zahraje Vojtěch Hrňák
18:40-19:00 Smyčcový koncert
housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
19:00-19:15 Čtení z bible  
20:00-20:30 Komentovaná prohlídka kostela  
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky se starostou obce Jakubem Bryndou.
21:30-22:00 Varhanní koncert (poutní)  
Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák
22:00-22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:
Kříž a kámen na místním hřbitově
Možnost nahlédnutí na místní hřbitov během večera.
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské římskokatolické farnosti. Více informací v poutním okruhu.
*