Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech

Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech (okres Mělník) stojí nad vltavským údolím, na okraji nepravidelné zá­stavby vsi, rozložené na k západu klesajicím svahu, před jižním průčelí zámku. Situace kostela přímo souvisí se zámkem, původně hradem. Zámek stojí na plochém návr­ší, odděleném od svahu na západě plochým sedlem, vý­razně klesajícím k severu. Areál kostela pak Read More